เล่าเรื่องราวที่ผ่านมา
เรื่องราวที่ผ่านมามันอาจจะทำให้รู้สึกอึดอัด
การได้พูดความรู้สึกนั้นออกมามันอาจจะทำให้
คุณรู้สึกดีขึ้นนะอย่างน้อยที่นี่เป็นที่ที่พร้อมรับฟัง
social
social
social
social
social
social
© 2022 บ่นบ่น.com ดำเนินการโดย สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
footer